CV 


Područja interesa       


Teme                               
Medijske kulture Alpe-Jadrana, povijesne avangarde, ratovi u bivšoj Jugoslaviji (tekst, slika, film), aktualni pripovjedači iz jugoistočne Europe na njemačkom jeziku


Teorije                           
Filozofija filma, intermedijalnost, estetika nasilja, 20. stoljeće kao stoljeće neizvjesnosti

 


Akademska karijera


Od 01.03.2019.             
Izvanredni profesor, njemačka književnost, Sveučilište u Splitu


08.12.2018.-28.02.2019.             
Izvanredni profesor u naslovnom zvanju, njemačka književnost, Sveučilište u Splitu


02.2018.-11.2018.       
Voditelj znanstvenog projekta, Sveučilište Siegen, Njemačka, DFG/Njemačka istraživačka zaklada, znanstveni skup 100 godina nakon Fiume. Razgovori o Gabriele d'Annunziu, Njemačko-talijanski centar za europsku izvrsnost Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, Italija 


09.2017.-01.2018.       
Zamjenski profesor (prof. dr. Nacim Ghanbari), njemačka književnost, Sveučilište Siegen 


12.2016.-03/2019       
Privatni docent, opća književnost, Sveučilište Siegen


07.2016.-10.2016.       
Habilitacijski stipendist, Sveučilište Siegen


10.2010.-02.2016.       
Lecturer/Viši asistent, njemačka književnost, Sveučilište Siegen


04.2009.-09.2010.       
Habilitacijski stipendist, Centar za Gender Studies, Sveučilište Siegen


04.2006.-03.2009.       
Asistent
, Sveučilište Siegen, DFG/Njemačka istraživačka zaklada, znanstveni projekt Inscenacije moći i tijela u talijanskoj medijskoj kulturi (voditeljica projekta prof. dr. Walburga Hülk-Althoff)


01.2006.-03.2006.       
Asistent, talijanska književnost, Sveučilište Siegen


07.2002.-12.2005.       
Asistent, Sveučilište Siegen, DFG/Njemačka istraživačka zaklada, znanstveni projekt Inscenacije moći i tijela: Modeli i impulzi talijanske avantgarde (voditeljica projekta prof. dr. Walburga Hülk-Althoff) na institutu DFG-FK Medienumbrüche (voditelj instituta prof. dr. Ralf Schnell)


08.1999.-06.2002.       
Znanstveni novak i stipendist, talijanska književnost, Sveučilište Siegen


10.1996.-07.1999.       
Demonstrator, talijanska književnost, Sveučilište Siegen

 


Stipendije i nagrada


07.2016.-10.2016.       
Habilitacijska stipendija, Sveučilište Siegen


10.2011.-09.2012.       
Program usavršavanja FraMeS, Sveučilište Siegen i Sveučilište Johannes Gutenberg u Mainzu (mentorica prof. dr. Oksana Bulgakowa)

04.2009.-09.2010.       
Habilitacijska stipendija, Centar za Gender Studies, Sveučilište Siegen


28.11.2007.                   
Rektorova nagada za disertaciju, Sveučilište Siegen


04.2001.-03.2002.       
Promocijska stipendija, Savezna pokrajina Sjeverna Rajna – Vestfalija 


06.2000.-12.2000.       
Promocijska stipendija, DFG/Njemačka istraživačka zaklada


09.1996.                         
Stipendija, Centro Culturale – Casa A. Zanussi, Pordenone, Italija

 


Školovanje


23.11.2016.                   
Habilitacija, opća književnost, Sveučilište Siegen, video


06.04.2010.                   
Habilitacija, njemačka književnost, Sveučilište u Zadru


09.11.2006.                   
Doktorat, opća književnost, Sveučilište Siegen


31.07.1999.                   
Magisterij, njemačka književnost, talijanska književnost i povijest umjetnosti, Sveučilište Siegen


10.1992.-07.1999.       
Magistarski studij, njemačka književnost, talijanska književnost i povijest umjetnosti, Sveučilište Siegen 


10.1990.-09.1991.       
Dodiplomski studij, njemački jezik i književnost i povijest umjetnosti, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet u Zadru

 

 

Članstva

od 2017.                         
Njemačko društvo za kroatistiku
(predsjednica)


2013.-2019.                   
Centar za Gender Studies, Sveučilište Siegen (član upravnog odbora)


od 2009.                         
Njemačko društvo za kroatistiku (član)

 


Konferencija (organizacija/suorganizacija)


Počasna konferencija za Walburgu Hülk-Althoff Madame Bovary, c'est nous! Lektire jednog romana stoljeća, Sveučilište Siegen, 11.10.2019. (suorganizacija), osvrt.

Konferencija 100 godina nakon Fiume: Razgovori o Gabriele D’Annunziu, Njemačko-talijanski centar za europsku izvrsnost Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, 19.-22.11.2018. (suorganizacija), homepage, homepage Villa Vigoni


Workshop Estetika nasilja: Pier Paolo Pasolini i Michael Haneke, Sveučilište Siegen, 11.-12.10.2012. (suorganizacija), homepage, recenzija, video, video.


Workshop Žena u ratu: Žrtva, plijen, glasnogovornica humanizacije? Obrasci u ratu u BiH i u Drugom svjetskom ratu, Sveučilište Siegen, 22.-23.07.2010. (organizacija), homepage.

Izložba EXodus njemačko-poljske fotografkinje Georgie Krawiec, Sveučilište Siegen, 26.02.-30.04.2009, (kustosica), video.


Workshop Tijela u pokretu: Modeli i impulzi talijanske avangarde, Sveučilište Siegen, 03.-04.12.2007. (suorganizacija).


Workshop Lice na ranom filmu, Sveučilište Siegen, 05.-06.11.2004. (suorganizacija).


Konferencija Stari mitovi – Novi mediji, Sveučilište Siegen, 02.-03.02.2004. (suorganizacija).